ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Κολοκοτρώνη 21, 564 30
Μονή Λαζαριστών / Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 589140 - 141 - 143
Fax: +30 2310 600123
e-mail: info@arteditions.gr
 
  Rodchenko-Popova. Ορίζοντας τον Κονστρουκτιβισμό.  
     
 

Rodchenko-Popova. Ορίζοντας τον Κονστρουκτιβισμό.


Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
2009
27εκ. / 79σ.

Περιεχόμενα

ISBN 978-960-9409-03-2

Θέμα:  Κατάλογος


Send to a friend...
 
©2008 ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                               Copyright © 2008 Lizzard Active Media.