ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Κολοκοτρώνη 21, 564 30
Μονή Λαζαριστών / Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 589140 - 141 - 143
Fax: +30 2310 600123
e-mail: info@arteditions.gr
 
  2η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης  
     

2η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

Η διεθνής εικαστική διοργάνωση που έβαλε την Ελλάδα το 2007 στον διεθνή χάρτη των Μπιενάλε, «εμπνέεται» το θέμα και τον τίτλο της για την 2η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης από το βιβλίο του Terry Eagleton "Μετά τη Θεωρία"* και αντιμετωπίζει την πράξη όχι σε αντιδιαστολή, αλλά σε σύζευξη με τη θεωρία και ως εγγενές στοιχείο της ταυτότητας και του κοινωνικού ρόλου του καλλιτέχνη.

Το κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα της διοργάνωσης θα πλαισιωθεί από πλήθος προμπιεναλικών δράσεων, παράλληλο εκθεσιακό πρόγραμμα, σχεδιασμό και εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε παιδιά και ενήλικες, εξωτερικές συμπαραγωγές, ιστοσελίδα και εκδόσεις.

Επιμελητές κεντρικού προγράμματος: Gabriela Salgado, Bisi Silva, Συραγώ Τσιάρα.Περισσότερα...

Εικόνες

                   

©2008 ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                               Copyright © 2008 Lizzard Active Media.